fbpx

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Katarzyna Szebesta prowadząca  jednoosobową działalność gospodarczą i tworząca markę KATASZE informuje o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników wprowadzonych w formularzu zamówień w sklepie internetowym, a także o stosowanych na stronie www.katasze.com plikach cookies oraz narzędzi analitycznych. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny o prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator danych w KATASZE

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Szebesta prowadząca działalność gospodarczą oraz tworząca markę KATASZE wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki, posiadająca: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice, NIP: 6511526953, REGON: 276983661, oraz adres poczty elektronicznej: katasze@katasze.com zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Rodzaj danych przetwarzanych przez KATASZE

a) Dane osobowe zbierane w czasie rejestracji w sklepie internetowym KATASZE: w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego w sklepie internetowym KATASZE, użytkownik przekazuje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy Użytkownika, a także dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie.

b) Dane automatyczne: użytkownicy strony internetowej www.katasze.com pozostają anonimowi do momentu założenia konta w sklepie internetowym KATASZE. Niemniej jednak, podczas wizyty na stronie internetowej KATASZE za pomocą tzw. plików cookies są automatycznie zbierane takie dane jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy też rodzaj systemu operacyjnego.

3. Cel wykorzystywania danych osobowych w KATASZE

Przetwarzanie danych osobowych zebranych w formularzu rejestracyjnym w sklepie internetowym KATASZE odbywa się w następujących celach:
– realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego KATASZE;
– rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (zgodnych z warunkami określonymi w Regulaminie Sklepu) lub zgłoszonych roszczeń;
– prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy;
– analizy dotychczasowych zachowań klienta i usprawnieniu procesu sprzedażowego w sklepie internetowym KATASZE (m.in. doboru usług do potrzeb klientów, przygotowywaniu właściwego asortymentu) w oparciu o uwagi klienta czy też obserwacji procesu sprzedażowego i post-sprzedażowego.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w sklepie internetowym KATASZE, takie jak: imię, nazwisko i adres mailowy Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych (wysyłka newslettera) tylko po wyrażeniu dodatkowej zgody przez Użytkownika.

Korzystanie ze sklepu internetowego KATASZE oraz dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Niemniej jednak podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym do sklepu internetowego KATASZE jest niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów KATASZE wskazanych w punkcie 3 lub do momentu złożenia wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora w związku z realizacją zamówienia.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne do realizacji zamówienia (przykładowo, jeśli Klient korzysta z odbioru osobistego, jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z administratorem).

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi:
a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego KATASZE i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy serwera, hostingu, poczty elektronicznej, oraz oprogramowania komputerowego niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego, czy udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie wyłącznie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego zadania.
b) przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym KATASZE ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania produktu Klientowi.
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który w sklepie internetowym KATASZE korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługujące powyższe płatności w sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne i doradcze (w szczególności biuro księgowe i kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranym dostawcom działającym na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą polityką prywatności
e) dostawcy usług marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych w formie newslettera wysyłanego na adres poczty elektronicznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy wybranemu podmiotowi oferującemu powyższe usługi marketingowe w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionej usługi marketingowej.

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
– dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi,
– sprostowania danych osobowych przekazanych Administratorowi,
– poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych przekazanych Administratorowi
– wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
– usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
– uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– uzyskania zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zabezpieczenie danych osobowych

Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem, na którym zainstalowana jest strona internetowa oraz sklep internetowy KATASZE jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto, KATASZE dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe Użytkowników były poprawne, aktualne, przetwarzane zgodnie z prawem i bezpiecznie przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne.

8. Odnośniki do innych stron internetowych

Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone na stronie internetowej www.katasze.com, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele.

9. Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookie

Na stronie internetowej KATASZE oraz w sklepie internetowym KATASZE wykorzystywane są pliki typu cookies. Pliki te są danymi informatycznymi, głównie plikami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach, które pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania statystyk dotyczących z korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego KATASZE. Pliki cookies są także stosowane w celu usprawnienia działania strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

10. Usunięcie lub wyłączenie obsługi plików cookie

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.

11. Zmiany w polityce prywatności

Katarzyna Szebesta prowadząca działalność gospodarczą oraz tworząca markę KATASZE zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej www.katasze.com.

12. Kontakt

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności KATASZE oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących użytkownikom, prosimy o kontakt na adres e-mail: katasze@katasze.com.